bình lặn mini

10

CHẤT LIỆU: HỢP KIM NHÔM + SILICONE.
MÀU VÀNG CAM, XANH NÕN CHUỐI, ĐEN.
CHIỀU DÀI: XẤP XỈ 3,34CM / 13,4.
ĐƯỜNG KÍNH: XẤP XỈ 5,71CM / 2,25.
ÁP SUẤT: 3000PSI.
TRỌNG LƯỢNG: XẤP XỈ 1,8KG.
LƯỢNG NƯỚC: KHOẢNG 26,62CU TRONG / 0,42 LÍT.
CÔNG SUẤT KHÍ: 3.0CU FT / 85 LÍT.