Quần áo xanh công nhân nam định loại 1

120.000 115.000

Tên sp :Quần áo xanh công nhân loại 1

Màu :Xanh,ghi, tím than..

Chất liệu: 65/35

Tình trạng sẵn hàng