Bảng giá đèn sự cố kết hợp exit

210.000

  • Dòng điện sử dụng : 220v
  • Nước sản xuất: TQ
  • Loại bóng: led
  • Kiểu hoạt động: Không liên tục
  • Thời gian thắp sáng sự cố: 150 phút
  • Bảo hành 6 tháng