bình chữa cháy khí CO2 MT3

385.000

Bình CO2 MT3

Trọng lượng 3kg

có kiểm định

Suất sứ Trung Quốc