Dây đai an toàn toàn thân hai móc nhôm có giảm sóc COV

1.250.000 1.050.000

Dây toàn thân:

Model: VINAB-A002

Gồm: Đai bụng;

Khóa bấm;

Túi đồ;

Đệm vai;

Đệm lưng

Dây nối giảm sóc 2 móc nhôm

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG: 16-AV4CY-0041