Dây xích nhựa phi 6

12.000

  • Dài 25m – Hoặc khách hàng đặt theo yêu cầu
  • Chất liệu nhựa tổng hợp độ bền cao.
  • Sử dụng làm rào chắn bảo vệ, cảnh báo.
  • Sử dụng nối các cọc tiêu với nhau …