Đèn exit kentom kt 120-2 mặt chỉ hướng

310.000

  • Nguồn điện: AC 220V / 50HZ
  • Pin sạc:  3,7V 1000mAh
  • Bóng đèn: SUPER LED
  • Thời gian sạc đầy: 24 giời
  • Dòng điện sạc : 60mA
  • Thời gian tắp sáng: 3 giờ( chế độ DC)