Găng tay cách điện hạ áp

260.000 240.000

Sản phẩm:găng tay cách điện hạ áp

Sản xuất; găng tay cách điện tại Việt Nam

Tiêu chuẩn găng cách điện hạ áp:đạt tiêu chuẩn cách dòng điện hạ áp VN-TCĐLCL

Màu sác găng aty hạ áp;Vàng nhạt