Trụ nước chữa cháy 3 cửa D100

6.300.000

Áp suất làm việc: 10at
Đường kinh trong thân trụ: 100mm
Chiều cao nâng của van: 30mm
Số vòng quay khi mở van hoàn toàn: 2 vòng
Họng chờ lớn: 100mm
Họng chờ nhỏ 65mm
Đường kính tâm lỗ bắt bu long: 280mm
Đường kính lỗ bắt bu lông: 23mm
Chiều cao nổi trên mặt đất: 750mm
Khối lượng trụ:150kg