Vải phòng sạch chống tĩnh điện

20.000

Vải phòng sạch chống tĩnh điện

Màu sắc tùy chọn

Khổ rộng 1,5m

Nhà cung cấp : Linh anh