Bộ quần áo AlphaTec 3000

430.000

+Tuyp 3-B: Chống chất lỏng văng bắn mạnh

+Tuyp 4-B: Chống chất lỏng dạng phun trực tiếp

+Tuyp 5-B: Sử dụng trong môi trường bụi dạng rắn.

+EN 14126: Chống tác nhân lây nhiễm

+EN 1073-2: Chống ô nhiễm bụi- phóng xạ

+EN 1149-5: Chống tĩnh điện.