Bộ quần áo chống hóa chất Alphatec 4000

1.050.000

  • Type 3-B: chống chất lỏng văng bắn mạnh
  • Type 4-B: chống chất lỏng dạng phun trực tiếp
  • Type 5-B: sử dụng trong môi trường bụi dạng rắn
  • EN 14126: chống tác nhân lây nhiễm
  • EN 1073-2: chống ô nhiễm bui phóng xạ
  • EN 1149-5: chống tĩnh điện