Bộ tiếp địa 220Kv

6.000.000

Bộ tiếp địa 220kv

Dây chính: 19m

Dây nhánh: 4m x 3 dây

Mỏ kẹp rộng: 5,3cm

Sào : có 3 sào, khi rút ra có 3 ống , tổng 3 ống là 4.05m

Tiết diện dây đồng : 35mm2

Đường kính dây đồng : 1,3cm
Tiêu chuẩn: TCVN 5587-1991

Xuất xứ: Trung Quốc

Nhà cung cấp: Linh anh