bộ tiếp địa hạ áp tủ aptomat

2.400.000 2.200.000

bao gồm 4 mỏ kẹp bằng nhôm  di chuyển dễ dàng

-dây tiếp địa có 4 dây nhánh

-1 dây chính dài 16m

-1 vam kẹp tiếp dất

-dây tiếp địa bằng đông 25mm2 bên ngoài bọc nhựa trong suốt