ủng cách điện hạ áp

320.000 250.000

Nhà sn xut: VICADI

Nước sn xut:  Việt Nam

Tiêu chun cht lượng: TCVN 5588-1991

Cht liu: cao su tổng hợp

Cht liu đế: cao su tổng hợp

Màu sc: đỏ

Kích c: 38-45

Kiu dáng: Công nghiệp

Công dụng: Cách điện hạ áp ( < 1000V)