Ủng chống hóa chất Thùy Dương

150.000 140.000

Tên sản phẩm: Ung chống hóa chất

Nhà sn xut: Thùy Dương

Nước sn xut:  Việt Nam

Tiêu chun cht lượng: TCVN 6410:1998 ISO 2251:1991

Cht liu: Cao su tổng hợp

Cht liđế: cao su tổng hợp

Màu sc: Xanh dương

Kích c: 38 đến 42