Ủng chống hóa chất Thùy Dương

150.000 140.000

Tên sản phẩm: Ung chống hóa chất

Nhà sản xuất: Thùy Dương

Nước sản xuất:  Việt Nam

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 6410:1998 ISO 2251:1991

Chất liệu: Cao su tổng hợp

Chất liệu đế: cao su tổng hợp

Màu sắc: Xanh dương

Kích cỡ: 38 đến 42