ủng cách điện 24kv

470.000 450.000

Mầu sắc : Đỏ hồng
+ Vật liệu chính    :    Cao su thiên nhiên
+ Tiêu chuẩn áp dụng    :    TCVN 5586 – 1991
+ Điện áp kiểm tra    :    22 KV
+ Thời gian kiểm tra    :    1 phút
+ Dòng dò đạt    :    ≤ 9m