Dây cứu người lõi thép 30m

700.000 675.000

cuộn dây cứu người lõi thép chống cháy

chiều dài 30m

nhà cung cấp linh anh

tình trạng sẵn hàng