xẻng phòng cháy chữa cháy

110.000

Xẻng cứu hỏa có cán sơn đỏ

Chất liệu sắt cacbon

Cán gỗ chắn chắn

Nhà cung cấp: Linh Anh