câu liêm chữa cháy

160.000 145.000

Tên SP: Câu liêm bồ cào pccc,

Sử dụng: Diễn tập pccc,pccc cơ sở.

Tình trạng: Sẵn Hàng.

Sản phẩm: Bao gồm cán