câu liêm chữa cháy

120.000 115.000

Tên sp: Câu liêm bồ cào pccc,

Sử dụng: Diễn tập pccc,pccc cơ sở.

Tình trạng: Sẵn Hàng.

Loại : Câu liêm 120k+ Bồ còa 120 k .

Sản phẩm ; Bao gồm cán