Bình chữa cháy ABC

170.000

  1. Bình cầu chữa cháy tự động XZTB6 ABC 6kg  450,000
  2. Bình chữa cháy có xe đẩy MFZL35 35kg   1500,000
  3. Bình chữa cháy MFZL4 ABC  190,000
  4. Bình chữa cháy Việt nam MFZ8 265,000
  5. Bình chữa cháy MFZ8 BC 8KG  250,000
  6. Bình chữa cháy MFZL8 8KG 270,000
  7. Bình chữa chay sxe đẩy MFZ 35kg-BC