đèn pin đội đầu siêu sáng

70.000 60.000

Tên SP:Đèn pin đội đầu ràn ri

Mã sp:A1

Bóng:LED

Hãng sản xuất :GOLDLION

Thơi gian thắp sáng liên tục:hơn 10 giờ

Bảo hành 6 tháng

ánh sáng;trắng hoạc vàng