Pallet chống tràn hóa chất giá rẻ tại Hà Nội

1.000.000

Pallet chống tràn hóa chất:

  1. 1 phuy: 680*680*150 mm
  2. 2 phuy thấp: 1320*680*150 mm
  3. 2 phuy cao: 1320*680*300 mm
  4. 4 phuy thấp: 1320*1300*150 mm
  5. 4 phuy cao: 1320*1300*300 mm