Giá bình oxy cho thợ lặn

100

Xi lanh: hợp kim nhôm chống gỉ

Độ sâu tối đa: 50 m

Áp suất làm việc: 200bar

Áp suất thử: 300 bar