bộ mũi khoan taro tạo ren 6 mũi

160.000

  • Chiều dài mũi khoan : Mũi M10 và M8, M6, M5  dài 58mm, mũi M3 và M4 dài 54mm
  • Vật liệu: thép gió HSS
  • Các mũi: M3 x 0.5, M4 X 0.7, M5 x 0.8, M6 x1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5.
  • Chiều dài đoạn lưỡi taro: 15mm
  • Chuôi lục giác 6mm H1/4 dài 25mm