khóa chữ thập mở tủ điện thang máy

5

  • Xử lý bề mặt: phủ hợp kim kẽm
  • Khóa tủ điện, thang máy, cửa tầu xe, hộp nước
  • Khóa vuông nhỏ : cạnh vuông 7.5mm
  • Khóa vuông lớn: cạnh 10mm
  • Khóa tam giác cân: cạnh 10mm
  • Khóa tròn 2 cạnh: 5mm