bộ đàm cầm tay kenwood tk-308

375.000 350.000

Tên sản phẩm :bộ đàm cầm tay

Mã sản phẩm : kt 308

Nước sản xuất : singapo

Nhà cung cấp : linh anh