túi sơ cứu chấn thương cấp cứu

700.000

Tên sản phẩm:Túi sơ cứu chấn thương

Modenl:Túi loại A,Túi Loại B,Túi Loại C

Màu sắc:Màu đỏ ,Màu đen

Thông tư: 09/2016