Báo giá túi sơ cứu chấn thương cấp cứu loại A-B-C

680.000

Tên sản phẩm:Túi sơ cứu chấn thương

Model: Túi loại A,Túi Loại B,Túi Loại C

Màu sắc: Màu đỏ

Thông tư: 19/2016