khẩu trang 3m 9914k

78.000

Tên sản phẩm: khẩu trang 3m 9914k

Công dụng: Chống hơi hưu cơ gây mùi

Hạn sử dụng ; 3 năm kể từ ngày sản xuất

 Tiêu chuẩn: P1 ASNZS 1716

Nước sản xuất: 3M Hàn Quốc.