giá phin lọc 3m 3301k-100

100.000

các loại mặt nạ sử dụng
– Mặt nạ phòng độc: 3M 3000, 3M 3001, 3M 3100, 3M 3200, 3M 3300
– Tấm lọc bụi: 3M 7711
– Nắp nhựa: 3M 774

Tiêu chuẩn Châu Âu

Mã sản phẩm: 3301K-100