mặt nạ chống khói TZL30

165.000 95.000

Mặt nạ phòng khói

Chống khí độc khi hỏa hoạn

Quy cách : 1 sp / 1 hôp

Thời gian sử dụng: khói độc hỏa hoạn sử dụng trong 30 phút

Hạn dùng:3 năm kể từ ngày sản xuất

Xuất sứ: Chịna- Mã sp : TZL30