nắp giữ tấm lọc 3m 385

10.000

Tên: Nắp giữ tấm lọc 3M 385CN
Xuất xứ: TQ
Màu sắc : đen
Ứng dụng: Được sử dụng kết hợp với tấm lọc 3M 3N11CN , phin lọc 3301CN , và mặt nạ nửa mặt 1 phin lọc 3M 3200 . Nắp giữ dùng để giữ tấm lọc 3M 3N11 CN cố định phin lọc 3M 3301CN vào với mặt nạ 3M 3200.