mặt nạ phòng độc np306

75.000 68.000

Mã sản phẩm CDĐL306

NHÀ SXBLUE EAGLE – ĐÀI LOAN
CHẤT LIỆUCAO SU TỰ NHIÊN KHÔNG GÂY MÙI HÔI, KÍN KHÍT
LOẠI2 PHIN, 2 VAN THỞ