Mặt nạ lọc độc PCCC

110.000

–        Vật liệu phần đầu: Aramid định lượng 150g/m2 phủ nhôm chịu nhiệt chống cháy.

–        Phin lọc: Gồm các lớp lọc canister, lớp lọc khói thuốc lá, lớp lọc carbon catalyzer sợi siêu mịn để ngăn chặn khói, chất độc, sương mù, carbon monoxide và xyanua độc hại.

–        Chống khói CO nồng độ 25000ppm>40 phút

–        HCN đồng độ 400ppm >40 phút

–        HCL nồng độ 1000 ppm >40 phút