Mặt nạ phòng khói XHZLC40

120.000

Tên sản phẩm: Mặt nạ phòng khói

Mã sản phẩm: XHZLC40

Thời gian chống khói: 40 phút

Chống độc: CO, HCN, HCl, HF, NO, HBr, S,…

Hàng đã gồm Kiểm định

Tiêu chuẩn sử dụng: QCVN10:2012/BLĐTBXH