Nắp nhựa 3M 501-CN

1.000 990

Tên sản phẩm: Nắp nhựa 3M 501-CN

Màu trắng trong suốt

Chất liệu : Nhựa

Đóng gói : 1 hộp 10 cái