Phin lọc 3m 3301K-100

100.000

Thương hiệu: 3M
Tiêu chuẩn: OSHA PEL
Mã sản phẩm: 3301
Mặt nạ tương ứng: 3M 3200, 3M 3100
Đại lý cung cấp: Linh anh
Giá bán : 100.000đ/túi