Bộ ứng cứu tràn dầu và hóa chất 60L (Spill Kit 60)

2.200.000

Mã sản phẩm: Spill Kit 60

Khả năng thấm hút: 90L

Đầy đủ trang bị ứng cứu

Nhà cung cấp: Linh Anh

Tình trạng: Sẵn hàng