Bộ ứng cứu chống tràn hóa chất 120L Spill Kit

2.900.000

Mã sản phẩm: Spill kit120

Khả năng thấm hút: 240L

Tình trạng: Sẵn hàng

Nhà cung cấp: Linh Anh

GIÁ CHƯA BAO GỒM 8%