Bộ ứng cứu tràn dầu và hóa chất 240L

4.200.000

Mã sản phẩm: Spill kit240

Khả năng thấm hút: 460L

Tình trạng: Sẵn hàng

Nhà cung cấp: Linh Anh

GIÁ CHƯA BAO GỒM 8%