Bộ ứng cứu chống tràn hóa chất 45L Spill Kit

1.750.000

Tấm thấm hóa chất: 15 tấm

– Tấm thấm dầu đa năng: 15 tấm

– Bột làm sạch nền sàn: 1 gói 0.5kg

– Kính bảo hộ: 3 cái

– găng tay bảo hộ: 3 cái

– Khẩu trang bảo hộ: 3 cái

– Quần áo dùng 1 lần  KT 2000pro: 3 bộ

– Chổi quét + xẻng hót chất thải PVC: 01 bộ

– Túi đựng chất thải: 1 cuộn

– Thẻ hướng dẫn: 1 tờ

– Túi đựng : 1