Bộ ứng cứu chống tràn hóa chất 45L Spill Kit

1.750.000

Mã sản phẩm: Spill kit45

Khả năng thấm hút: 60L

Tình trạng: Sẵn hàng

Nhà cung cấp: Linh Anh

GIÁ CHƯA BAO GỒM 8%