Bộ ứng cứu chống tràn hóa chất 45L Spill Kit

1.750.000

Tấm thấm hóa chất: 15 tấm

Tấm thấm dầu đa năng: 15 tấm

Bột làm sạch nền sàn: 1 gói 0.5kg

Kính bảo hộ: 3 cái

Găng tay bảo hộ: 3 đôi

Khẩu trang bảo hộ: 3 cái

Quần áo chống hóa chất dùng 1 lần: 3 bộ

Chổi quét + xẻng hót chất thải PVC: 01 bộ

Túi đựng chất thải: 1 cuộn

Thẻ hướng dẫn: 1 tờ

Túi đựng : 1