Bộ ứng cứu chống tràn hóa chất Spill Kit 30L

1.500.000

Mã sản phẩm: Spill kit30

Khả năng thấm hút: 45L

Tình trạng: Sẵn hàng

Nhà cung cấp: Linh Anh

GIÁ CHƯA BAO GỒM 8%