Phin lọc 3m 6006

470.000

Tên sản phẩm : Phin lọc 3m 6006

Thương hiệu : 3m

Xuất sứ : Hàn quốc

Mặt nạ tương thích : 6000

Ứng dụng : Lọc khí hỗn hợp

Tiêu chuẩn NIOSH

Nhà cung cấp : Linh Anh